WOD - W3 | D3

12th State CrossFit – Fitness30

View Public Whiteboard

Endurance

Metcon (AMRAP – Reps)

Work It Wednesday

2 Min Backward Sled Drag

2 Min Banded Hip Bridges

1 min/ 1 min

2 Min Row

2 Min Burpee Box Jump or Step Up

1 min/ 1 min

2 Min Bike

2 Min DB snatch

1 min/ 1 Min