WOD - CrossFit – Sat, Mar 4

12th State CrossFit – CrossFit

Metcon

Metcon (Time)

Partner:

For Time

1 Mile Run (Split in 200s)

100 Burpees (Splt in 5s)

1k Row (Split in 250s)

150 Sit Ups (Split in 15s)

1 Mile Run (Split in 200s)

200 Lunges (Split in 20s)

1k Row (Split in 250s)

Metcon (Time)

Solo:
For Time:

800 Run

50 Burpees

500 Row

75 Sit Ups

800 Run

100 Lunges

500 Row